Maas & Amstel streeft ernaar snel duidelijkheid te kunnen bieden en processen efficiënt in te richten. We proberen binnen 72 uur een eerste terugkoppeling te geven op een propositie. Afhankelijk van de snelheid en kwaliteit van de informatieverstrekking duurt het totale proces 2 tot 4 weken.

Om een aanvraag in behandeling te nemen hebben wij in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • NAW gegevens
  • kredietbehoefte
  • beschrijving van de onderneming en haar activiteiten
  • omzet 2019 en operationeel resultaat 2019
  • balanstotaal
  • aantal werknemers
  • kredietrelatie met de bank

Als wij na de eerste analyse voldoende aanknopingspunten zien voor een financiering, dan vragen we nadere (financiële) informatie op. Als uit de analyse van deze nadere gegevens blijkt dat de onderneming in aanmerking kan komen voor een coronafinanciering en het middellange termijn perspectief van de onderneming goed is, dan geven wij een indicatie van de financiering af.

Als de indicatie van de financiering positief is, dan vindt (indien corona technisch mogelijk) een bedrijfsbezoek plaats. Na het bedrijfsbezoek zullen wij een aantal additionele vragen en nadere informatie opvragen om een goed begrip te hebben van de positie van de onderneming, zowel strategisch als financieel. Vervolgens streven wij er naar zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Indien er overeenstemming is bereikt over de voorwaarden, zal de documentatie worden opgesteld en de lening worden verstrekt.

Als de financiering is verstrekt zal de onderneming periodiek informatie aan Maas & Amstel verstrekken. Deze informatie omvat vanzelfsprekend financiële informatie, maar ook de belangrijkste indicatoren waarop u de onderneming stuurt. Op basis van deze informatie helpen wij u kansen of risico’s te identificeren en kan Maas & Amstel vinger aan de pols houden.