In deze turbulente periode is het financieren van uw onderneming soms een lastige opgave. Banken kunnen in veel gevallen niet de (gehele) kredietbehoefte van uw onderneming invullen en zij staan bovendien niet snel open om nieuwe klanten te financieren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid en kans het middenbedrijf te ondersteunen met financieringen. Het nieuwe samenwerkingsverband Maas & Amstel richt zich in eerste instantie op het verstrekken van financieringen aan het middenbedrijf die door corona bedrijfseconomisch zijn geraakt buiten hun invloedssfeer. Op korte termijn volgen ook andere typen financieringsmogelijkheden.

erasmus-290064_1920

Wij zijn Maas en Amstel.

Wij ondersteunen uw bedrijf met financieringen.

Lees meer over ons

Onze missie

Wij zijn Maas & Amstel, een samenwerkingsverband tussen EuroZaken en FundIQ, twee partijen met een jarenlange staat van dienst in de non-bancaire financiering van het middenbedrijf in Nederland.
Als ervaren en deskundige partij zien wij het als onze verantwoordelijkheid om gezonde ondernemingen  te ondersteunen door met innovatieve financierings-oplossingen impact te realiseren.

Communicatie

Transparant en duidelijk voor iedereen

Expertise

Goede analyse en een grootschalig netwerk

Missie

Meer mogelijk maken voor het middenbedrijf

Wat doen wij?

➞ Extra ondersteuning voor middenbedrijf

➞ Ondernemingen financiering aanbieden

➞ Impact van corona op uw bedrijf in kaart brengen

Als gevolg van de corona pandemie wil de Nederlandse overheid het middenbedrijf extra ondersteunen met door de overheid gegarandeerde leningen. Maas & Amstel is door de overheid geaccrediteerd voor de BMKB-C garantieregeling en kan ondernemingen daarom financiering aanbieden om de huidige crisis te overbruggen en perspectief te behouden. Wij helpen u graag om het tijdelijke financieringstekort in te vullen. Gezamenlijk met u brengen wij de impact van Corona op uw bedrijf in kaart zodat u tijdig kunt anticiperen op de mogelijke gevolgen, maar ook de aanstaande kansen.

Onze aanpak

Wij streven naar een helder, efficiënt en snel proces bij Maas en Amstel.

bridge-3354197_1920

De beoordeling van een corona financiering bestaat uit een financiële en fundamentele analyse van de onderneming. Kas genererend vermogen van de onderneming moet pre-corona voldoende zijn om aan de rente en aflossingsverplichtingen te voldoen van de bestaande en nieuwe financiering. In de huidige dynamische samenleving is timing een cruciale factor voor bedrijven. Vandaag streven wij een helder, efficiënt en snel proces na bij Maas & Amstel. Doorgaans duurt het proces, afhankelijk van de aanlevering van informatie, een paar weken. Vaak kan Maas & Amstel al binnen een aantal dagen na ontvangst van informatie een goede inschatting aangeven van de slagingskans.

Nieuws

Het middenbedrijf heeft gebruik kunnen maken, en maakt gebruik van, de diverse corona steunmaatregelen vanuit de overheid. Naargelang de pandemie voortduurt, worden de voorwaarden en tegemoetkomingen van het herstelpakket periodiek gewijzigd. Wij houden u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.